Változások vezetése – az előkészítéstől a konszolidálásig

Tapasztalatunk az, hogy a mai kihívások által gerjesztett változásfolyamat nagyban különbözik egy tradicionális, alacsony komplexitású szervezet stratégiai és napi rutin-igényeitől. Mind a szakmai-, szervezeti- és humán készségek területén a kulcskompetenciák fejlesztése kiemelkedő fontosságú, a kompetencia-menedzsment letéteményese a vállalatban a HR szervezet.

Problémák és forrásai

Megoldásunk

Egy komplex stratégiai szervezet– és kompetencia fejlesztő beavatkozás, tréning formában.

A változás-fejlesztés alapelvei

Módszertani elvek

A tréning forgatókönyve

Idő

Tartalom

Cél

Első nap délelőtt

Megnyitás

Keretek, célok, módszerek tisztázása, lefektetése

Workshop
 • A saját változási attitűd beazonosítása
 • Az emberek reakciói a változásra
 • Rutin és változás: a biztonságérzet szerepe a változások elfogadásában

Az együttműködés, az információáramlás és a kezdeményezés – felelősségvállalás
kritikus funkcióinak és készségeinek beazonosítása.

Gyakorlat
 • A szempontváltás és a teljesítmények összefüggése

A résztvevők tudatosítják a hatékony és a nem hatékony kommunikációs működés következményeit

Workshop
 • A változási folyamat fázisai: „The Change Curve”

A résztvevők megismerkednek a változás folyamatával és az egyes szakaszokban jelenlévő vezetői és beosztotti reakciók szerepével.

Gyakorlat
 • „Befolyásolási gyakorlat”

A gyakorlat során megtapasztalják azoknak a tervezési- és kommunikációs lehetőségeknek a pozitív hatásait, amelyek a kívánt szemléletváltozás irányába mozdítják el a hozzáállást.

Első nap délután

Workshop
 • Két fő változásvezetési modellünk: A diagnózis négy szintje” és a „6 Key Success Factors”
 • Változások előkészítése: diagnózis és cél.

A résztvevők megismerkednek a változásvezetés két kulcs-eszközével.

Gyakorlat
 • „Misszió – Vízió – Stratégia”

Elemzési eszközök helyzettől függő alkalmazása, valamint a hatékony célkijelölés szabályai.

Esetelemzés

Elemzési eszközök helyzettől függő alkalmazása, valamint a hatékony célkijelölés szabályai.

Összefoglalás, feedback, videó és dokumentumok elemzése

 A feldolgozás során megalkotjuk a célpiramist, amiben tudatosodik, hogyan lehet összekötni az egység szintű célokat a cég-szintű hosszú távú vízióval és elvárásokkal.

Idő

Tartalom

Cél

Második nap délelőtt

Előző nap – monitor

Az első nap felelevenítése

Workshop

 • Elkötelezés és motiválás a változások során
 • A kritikus szakasz pontos behatárolása a változási folyamatban

A résztvevők megismerik az egyetértést és a bizalmat növelő vezetői kommunikáció sajátosságait, eszközeit. Pontosan beazonosítják a változás fő gátjait.

Gyakorlat
 • A „Bizalom – Egyetértés mátrix

A gyakorlatban saját élményt kapnak a versengés és a kooperáció párhuzamos fenntartásának előnyeiből és hátrányaiból.

Workshop
 • Változásvezetés, mint projektmenedzselés
 • Nyomonkövetés, monitoring, kontrolling

A résztvevők megismerkednek a monitoring és kontrolling eszköztárral.

Gyakorlat
 • „Instruálási gyakorlat”

A gyakorlat során élményt kapnak a hatékony feladatkiadás és a feedback működéséről.

Workshop
 • A változás-vezető ideál -profilja.
 • Befolyásolás és hatalmi erő a változásokban

Az egyéni kompetencia-felmérő blokkban minden résztvevőben tudatosodik, mely erősségükkel tudják leggyorsabban eredményre vinni a beindított változásokat.

Gyakorlat
 • „Power line” és hatalomtérkép

A gyakorlat szemléletes képet ad a formális és informális befolyásolási erő sajátosságairól

Saját változás – projekt kommunikációs és akciós tervének elkészítése

Összefoglalás, feed-back, a tréning lezárása

Minden résztvevő elkészíti egy konkrét változás – projekt kommunikációs- és akciótervét.

A komplex stratégiai- és kompetencia fejlesztő beavatkozás eredményei

A változás menedzseléséhez szükséges egységes vezetői működés alapjai kialakításra kerülnek:

A tréning célcsoportja

Valamennyi, a változásban érintett közép-, és felsővezető számára javasoljuk képzésünket, különösen akkor, ha az átalakulásban nagyobb szervezeti egységek (pl.: fizikai dolgozók teljes, vagy részleges csoportjának) szükségszerű az érdekeltsége.

A képzés időtartama: 12 óra

Vállalási díj: 560.000, - Ft + ÁFA/12 óra (maximum 15 fő/alkalom csoportlétszám esetén)