Activus program

Programunkat a mindennapokban fellépő vezetői problémák innovatív megoldási lehetőségeit kutatva dolgoztuk ki. Azt tapasztaljuk, hogy a szokásos tréningprogramok a valós helyzetektől távol álló szimulatív helyzetgyakorlatokra épülnek – így az adaptáció gyakran nehézkes.

A tematika kidolgozása során elsődleges célunk volt, hogy olyan feladatokkal dolgozzunk, amelyek leginkább illeszkednek a munkahelyi környezet sajátosságaihoz, és így minél közvetlenebb (nem-szimulatív) gyakorlatokon keresztül érjük el a kompetenciák változását.

A program célja

Az Activus kettős fókuszt jelöl ki. Egyrészt a mindennapi helyzetekre épülő feladaton keresztül a vezetői együttműködés és problémamegoldás készségeit veszi célba. Másrészt a közös munka során tapasztalt viselkedésekre, akciókra összpontosítva azonnali visszajelzéseket kapnak a résztvevők arra vonatkozóan, hogy miképpen működtek a helyzetek megoldása során.

A program végére minden érintett vezető praktikus feedback-et kap, valamint el tudja helyezni saját készségeit a feladat által megkívánt ideál-profilban, és így személyes fejlődési irányokkal és tanácsokkal távozik az Activus programról. Maga a szervezeti vezetők együttműködési hatékonysága is változik, a kooperációt gátló tényezők felszínre kerülnek és a jó gyakorlatok megerősödnek.

Az Activus-program program menete

A másfél napos program három részből áll:

1. Első gyakorlat és megfigyelés

2. Második gyakorlat és megfigyelés

3. Visszajelzések, fejlesztői inputok

Első nap délelőtt

A feladat egy olyan probléma- és döntési helyzet, mely a vállalat életét érintő nagyarányú változás- és beruházási tervet ölel fel. A résztvevők mindegyike megkapja a saját szakterületét érintő célját. A peremfeltételek egyrészt pénzügyi- gazdasági természetűek, másrészt meg van határozva minden résztvevő számára a funkcionális eredménycél is, azaz, hogy mit kell elérniük.

Az első helyzetben a kritériumok úgy vannak kialakítva, hogy változatos, sokirányú megoldási lehetőségek emelkedhetnek a felszínre. Minden résztvevő elérheti saját célját, de ennek mértéke az együttműködésen és a problémamegoldás módszerein alapul.

A megfigyelők a felkészülési időt követően dedikáltan egy, vagy két végrehajtót figyelnek meg. A trénerek ugyanígy monitorozzák a megvalósítás menetét.

Első nap délután

A két csapat szerepet cserél, a délelőtti megfigyelők lesznek a végrehajtók, a másik társaság pedig a megfigyelői szerepbe lép. A blokk menete ugyanúgy történik, mint délelőtt, de van egy jelentős különbség a feladatban.

A változás- és beruházási terv ebben a helyzetben úgy van kialakítva, hogy különbözzön a délelőtti menet peremfeltételeitől. A résztvevők ugyanabban a feladatban más, váratlan kritériumokkal szembesülnek, így a megelőző tapasztalatokra csak részben építhetnek. A végrehajtás értékelési szempontjainak lényeges eleme, hogy mennyire tudták felismerni a megváltozott helyzet által indukált új gondolkodás- és viselkedésformák szükségességét.

Második nap délelőtt

Az Activus program gerincét képező változás- és beruházási feladat a megrendelő cég valós tevékenységét figyelembe véve alakítható. Termelés, szolgáltatás, kereskedelem – bármilyen funkcionális gazdasági területre alkalmazható a program gyakorlata.

A képzés időtartama: 12 óra