Alkalmazott módszeregyütteseink, szervezeti megoldásaink teljes körű bemutatására ugyan nem vállalkozhatunk, de azzal a pár tippel, melyet lentebb Ön is megtalál, reményeink szerint hozzájárulhatunk a HR-es kollégák munkájának eredményességéhez.

A témakörök iránt mélyebben is érdeklődő olvasóknak örömmel küldünk további anyagokat!

Még több:

Interjútechnikai segédlet a fizikai dolgozók kiválasztásához

Szabálytudat

Ön már nagy gyakorlattal végzi munkatevékenységét, pontosan tisztában van a vonatkozó technológiai előírásokkal. Új felettese azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy változtasson munkamódszerén, és a hatékonyabb termelés érdekében módosítsa a gyártási műveletet. Ön tisztában van azzal, ha felettese utasítása szerint jár el, jelentősen meg fog növekedni a selejtgyártás veszélye. Mit tesz ebben a helyzetben?

Útmutató a válaszhoz: A „helyes” eljárás, ha a dolgozó figyelmezteti felettesét a kockázatra, a selejtgyártás megnövekedett veszélyére, amennyiben viszont felettes ragaszkodik elképzeléséhez, dolgozónak az utasítás szerint kell eljárnia.

 –Talán ön is megtapasztalta már, hogy „normál” üzemmenetben legnagyobb hangsúly a minőségen van, legfontosabb szempont, hogy minőségileg kifogástalan legyen az elkészült termék. Aztán jön a „húzós” időszak, nagy a hajtás, közeleg a határidő, és a minőséggel szemben a mennyiség kerül előtérbe – teljesíteni kell mindenáron. Előfordul, hogy ilyenkor a korábban minőségileg kifogásolható termékre azt mondják: „ez még jó lesz, most a darabszám a lényeg”! Ha ön került már ebbe a helyzetbe, mit tett?

Útmutató a válaszhoz: a fejlett szabálytudattal rendelkező dolgozó kísérletet tesz arra, hogy a mennyiséget a minőség irányába „tolja”, pl.: úgy, hogy folyamatosan jelzi a minőségellenőrnek észrevételeit. („Az én nevem lesz rajta a gyártmánykísérőn, engem vesznek elő később…”)

Ennél több lehetősége azonban nincsen, az utasítást végre kell hajtania. Előfordulhat, hogy szó nélkül tudomásul veszi az utasítást – ez egyfajta passzivitásra utalhat.

 –Ön észrevette, hogy a szomszéd gépen dolgozó kollégája átállította a gyártási paramétereket. Igaz, rövidebb lett a ciklusidő (így több szabadideje lett kollégájának, illetve a munkadarabok száma is nagyobb lett, ami több pénzt jelent) – viszont bármelyik pillanatban eltörhet a gyártószerszám, ami több millió forintos kárt, és napokig tartó állásidőt eredményezhet. Tenne ön valamit ebben a helyzetben? Miért igen, vagy miért nem?

 

Útmutató a válaszhoz: a helyes eljárás, ha dolgozó először figyelmezteti kollégáját a szabályszegésre. Előfordulhat, hogy ez eredménytelen marad, ez esetben feljebbvalójának kell jelenteni, hiszen a károkozás valószínűsége szándékos és jelentős. Az elmaradt figyelmeztetés passzivitásra, elutasításra, a „mi közöm hozzá” attitűd érvényesítésére utal.

Csoportba való beilleszkedés, csoportnormák adaptációja

Csapatában az egyik dolgozó nagyon lassú, láthatóan nem képes tartani azt a munkatempót, melyet elvárnak tőle. Igyekezete miatt gyakran előfordul, hogy minőségi hibát vét, emiatt a csapat teljesítménye csökken, ami – nem kizárt, a csoportbonusz elvesztését eredményezheti. Mit tesz Ön ebben a helyzetben? Pl.: többletfeladatokat vállalva rádolgozik, segít a lassú kollégának?

Útmutató a válaszhoz: a kooperativitási hajlandóság vonatkozásában jelzésértékűnek tekinthetjük a kijelentést, ha úgy szól, „nem valószínű, hogy dolgoznék helyette, mindenkinek megvan a maga feladata!” Általában tipikus válasz, hogy beszélnék vele, jelezném neki, hogy változtasson (különösen, ha azt látom, lustaság, nemtörődömség áll a hátterében) eredménytelenség esetén szólnék a főnöknek.

 –Mit tesz akkor, ha már 13.30-kor végzett aznapi feladataival, így műszakváltásig fél órányi szabadideje marad?

Útmutató a válaszhoz: helyes munkahelyi magatartás, ha a válasz úgy szól, „keresnék valami munkát, vagy segítenék a többieknek”. Kevésbé díjazandó a „pihennék, vagy innék egy kávét”.

 –Ön egy tíz fős csoportban dolgozik. Az egyik – nagyon fiatal, tehetséges – kolléganője ebédidőben bevallja, hogy külföldre készül, a cégnél nagyon kevés a fizetés, abból képtelen hitelét törleszteni. A csoportvezető – egyetértve a többséggel – azt az álláspontot képviseli, hogy nagy hibát követ el a fiatal kolléganő, hiszen óriási bizonytalanságot, kockázatot vállal, és mindenki tudja, ha egyszer leszámolt a cégtől, soha többé nem veszik vissza.

-Ön egyetért a többséggel, vagy más állásponton van? Mit tesz, ha eltérő a véleménye?

Útmutató a válaszhoz: A csoport többségével való egyetértés konformitásra utal, vagyis a többség akaratának, véleményének maradéktalan elfogadására.

Esetleg speciális kompetenciát szeretne mérni?

SEBAJ! A MÉRŐESZKÖZÖK SZERVEZETSPECIFIKUS VÁLTOZATÁT IS ELKÉSZÍTJÜK ÖNNEK!

+36 30 971 7220