Együttműködés és csapat-fejlesztés képzés

A szervezeti munka világában fontos, hogy az üzleti érdekek, a profit-orientált szemlélet mellett a team-munkában a bizalomra épülő kooperáció minél nagyobb teret nyerjen – hiszen a munkatársak csak úgy tudják az üzleti érdekeket hitelesen képviselni a külvilág felé, ha a csapaton belül az együttműködés gördülékenyen és minőségi módon történik.

Megoldásunk

Egy két napos képzés, mely fő célja a team-működés erősítése, a személyes erőforrások feltárása, valamint konkrét gyakorlati feladatok végzése.

Módszertani elvek

A módszertani struktúrát azzal az elgondolással alakítottuk ki, hogy ezek az aktív tanulás egy meghatározott modelljét kövessék. Az aktív tanulás azt jelenti, hogy a tanulás a tapasztalatok eredményeként formálódik. Ennél fogva kritikus jelentősége van a jövőre irányuló tervezésben a múltbeli helyzetek felidézésének, megértésének. A jelen tréning ezeken az alapelveken nyugszik, és az alábbi négyfázisú körfolyamatba fogja a résztvevőket bevezetni:

Konkrét tapasztalatok

Reflexió

Aktív kísérletezés

Absztrakt általánosítás

 • Konkrét tapasztalatok

  A közös tapasztalatok megosztásával megoldás-portfóliót alakítunk ki. Amikor új problémákkal szembesülünk, építeni tudunk azokra a megközelítésekre és magatartásmódokra, amelyek működőképeseknek bizonyultak.

 • Reflexió

  a tapasztalatok eredményei lehetnek kielégítők vagy elégtelenek. Fontolóra vesszük az élményeket, hogy jobban megértsük őket. Más emberek segítségünkre lehetnek a reflexióban azáltal, hogy kommentárral vagy visszacsatolással szolgálnak. A feljegyzések és a napló készítése megadhatja a kellő távolságtartást és fegyelmezettséget.

 • Aktív kísérletezés

  terveket készítünk, és a gyakorlatban teszteljük a konklúziókat és elméleteket, hogy lássuk, működnek-e.

 • Absztrakt általánosítás

  következtetéseket próbálunk levonni reflexióinkból, és ezek segítenek, hogy legközelebb hatékonyabban és eredményesebben tudjunk közreműködni a valós munkafolyamatokban.

A képzés forgatókönyve

1. nap

2. nap

Eredmény

A munkatársak képessé válnak arra, hogy az adott feladat céljához illeszkedően pontosan beazonosítsák az érdekérvényesítés leghatékonyabb módját, erősödik az összetartás.

A tréning célcsoportja

Olyan munkatársak, akik teljesítménye nagyban függ a kooperáció hatékonyságától. Döntően team-ek, projekt csapatok tagjait várjuk. A különböző team-ek szereplői is hasznosítható készségeket és tudást visznek el a tréningről – tehát nem szükséges teljes csapatok részvétele.

A képzés időtartama: 12 óra