Kommunikáció stratégiai képzés

A tréning célja a személyközi kommunikáció fő szabályszerűségeinek, modelljeinek megismerése, a kommunikációs (alap)eszköztár fejlesztése, a kommunikációban leggyakrabban zavart okozó tényezők elemzése.

Célunk, hogy a nap végére a résztvevők jussanak el oda, hogy megértsék a hatékony kommunikációt befolyásoló tényezők szerepét a mindennapi kommunikációban, valamint reálisan és szakszerűen értékeljék saját kommunikációs készségeiket a verbális és nem verbális kommunikáció szempontjából.

A tréning üzenete:

A kommunikáció a kiegyensúlyozottabb kapcsolatok, a hatékonyság, és a problémamegoldás eszköze is. Akkor tudjuk a problémákat hatékonyan megoldani, és vagyunk képesek eredményesen dolgozni, ha tisztában vagyunk a kommunikáció törvényszerűségeivel és tényezőivel.

Módszertani elvek

A kommunikáció alaptételeiből kiindulva bővítjük a kommunikáció célját és használatát, egyirányú és kétirányú helyzetekben is kipróbálva annak működését.

További aspektusok:

A befogadó oldal megismerése és az ahhoz történő alkalmazkodás taglalása során (aktív hallgatás, empátia, lényegre törő fogalmazás) az önismerethez is keretet adunk egyszerű és könnyen kitölthető személyiség- és kommunikációs tesztek segítségével.

A tréning folyamán egyéni, páros és csoportos helyzetek váltakoznak, elméleti, tudásátadó szakaszok csak minimális mértékben vannak jelen, ugyanis abban hiszünk, hogy a kommunikáció csak aktív formában fejleszthető. Nem beszélünk róla, hanem csináljuk. A tréning szerves részét képezik a visszajelzések. A résztvevők egymásnak adnak feedback-eket és önkéntes módon a trénertől is igénybe vehetnek konkrét fejlesztő impulzusokat.

A képzés tartalma

A képzés másfél napot vesz igénybe és fő struktúráját a következő blokkok adják:

1. nap

2. nap (fél nap)

A tréning célcsoportja

Mindenki és bárki – a tréning nem feltételez semmilyen szervezeti funkciót és beosztást. Vezetőket, beosztottakat, fizikai és szellemi munkatársakat egyaránt várunk.

A képzés időtartama: 12 óra