Kiválasztás szakértői támogatással

Ha egy szervezetben emberek dolgoznak, akkor az eredményesség, versenyképesség alapvető feltétele a kiválasztás hatékonysága.

Ha egy szervezetben emberek dolgoznak, akkor az eredményesség, versenyképesség a hatékony kiválasztás feltétele.
A kiválasztás biztonságát információk birtokában növelhetjük – de csak akkor, ha pontos, objektív tényekre alapozott vélemények állnak rendelkezésünkre.

Leendő munkatársaink kompetenciáinak előzetes megismerése kiemelt jelentőséggel bír akkor, ha:

A kiemelkedő eredmények eléréséhez elengedhetetlen kockázatcsökkentés biztonságát nyújtjuk Önöknek szakértőink segítségével!

Munkapszichológiával az eredményességért

Az alapos megismerés legmegbízhatóbb eszköze

A munkaerő-kiválasztással célunk, hogy az adott munkatevékenységek ellátására leginkább megfelelő jelöltekkel töltsük be megüresedett pozícióinkat.

Komoly elvárásokat, („kompetencia-követelményeket”) fogalmazunk meg pályázóinkkal szemben, de ezek meglétéről gyakran csak egy szűkre szabott interjú keretében győződhetünk meg.

A kiválasztás kockázata kizárólag munkapszichológiai vizsgálattal csökkenthető – a munkapszichológia módszerei (pl. személyiség – és képességvizsgálat) által az egyén hosszú távú, tartós beválásáról átfogó, pontos képet kaphatunk.

Az alkalmasságról kialakított szakértői állásfoglalás pedig nem más, mint objektív válasz a következő kérdésre:

Képes lesz-e a jelölt hosszabb távon is megfelelni a vele szemben támasztott szervezeti elvárásoknak?

Más szóval: Tartós beválásának mértéke a normál keretek között minősíthető? Ha a válasz „nemleges”, akkor van igazán nagy szükségünk a kockázatok mérlegeléséhez, a helyes döntéshez szükséges információkra.

Az alkalmasságvizsgálatok módszertani jellemzői:

Első lépésként a munkaköri követelményeket és sajátosságokat, valamint a szervezeti jellemzőket definiáljuk, majd összeállítjuk a vizsgálati eljárás módszer-együttesét. A teszteredmények birtokában képet alkotunk az egyén munkavégző képességéről:

  • Intellektus

    értelmi képesség; a munkavállaló képes lesz-e elsajátítani és alkalmazni a különféle szabályokat, műveleti, - és munkautasításokat

  • Személyiségjellemzők

    a jelölt rendelkezik-e azokkal a személyes tulajdonságokkal, melyek a közösségekbe való beilleszkedést, a közösségi normák elfogadását, az alkalmazkodást támogatják, nem állnak-e fent mindezeket nehezítő, akadályozó személyiségzavarok

  • Motiváció

    indíték a munkatevékenység ellátásra; „Akarja, vagy nem akarja hosszú távon elvégezni a munkát?”

Dolgozói szinten…

Fizikai dolgozók esetében a vizsgálatok eredményeképpen számíthatunk arra, hogy a szervezetnél:

• Javul a munkamorál, a munkafegyelem
• Szervezeti kultúra színvonala emelkedik
• A munkahely szociális légköre, a munkatársi kapcsolatok minősége pozitív irányba mozdul el
• Csökken a selejtgyártás veszélye
• Csökken a fluktuáció mértéke
• Nagyobb keretek között biztosítható a rotáció
• Lerövidül a betanítási idő hossza

… és vezetők esetében

Vezetők esetében Olyan fontos kérdésekre kaphatunk választ, mint például:

• Képes lesz-e közösségek összefogására, irányítására a jelölt
• Fellépésében, szociális „ügyességében” alkalmas-e a vezetésre
• Hatékonyan kezeli-e a nehéz, kritikus, konfliktusos helyzeteket
• Képes-e megfelelő empátiával, toleranciával, megértéssel hozzáállni beosztottjai problémáihoz
• Képes lesz-e megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak (pl.: a szervezeti célkitűzések megvalósításában és közvetítésében, munkavégzésének hatékonyságában stb.)