A kiválasztás csapdái

Multinacionális partnerünk egy fiatal, tán évnyi szakmai gyakorlattal rendelkező diplomás
munkatársát küldte el hozzánk munkapszichológiai vizsgálatra. Olyan kérdésekre várt tőlünk
választ, hogy a szervezeten belül vajon melyik szakterület felé orientálja munkatársát –
milyen tevékenységi kör illeszkedik leginkább kompetenciáihoz – illetve célszerű lenne-e a
vállalati karriertervezési program keretében támogatni vezetővé „nevelését”.
A munkapszichológiai vizsgálatokról – erőteljes leegyszerűsítéssel – talán annyit érdemes
tudni, hogy alapvetően „három gombóc” köré szerveződik: egyrészről vizsgáljuk a jelölt
képességeit, másrészről személyiségjellemzőit, harmadrészt pedig a tevékenység ellátására
vonatkoztatott indítékát, vagyis célirányos munkamotivációját. Maga a vizsgálat az
úgynevezett explorációval (interjúval) egészül ki.