A kiválasztás biztonságát leginkább információk birtokában növelhetjük, és csak akkor, ha adekvát, objektív tényekre alapozott szakértői vélemény áll rendelkezésünkre. Jelentősége kiemelt, ha:

 • viszonylag rövid idő alatt kell nagy létszámban munkaerőt felvenni, és prioritás beválásuk, megtartásuk
 • drága a betanítás
 • speciális és/vagy bonyolult munkafolyamatokat kell ellátni a dolgozóknak
 • nem javítható a munkavállaló által okozott selejt
 • fokozott balesetveszéllyel (vagy egyéb kockázattal) jár a tevékenység ellátása
 • különleges kompetenciák szükségesek a munkafeladatok teljesítéséhez

A kockázatcsökkentés biztonságát nyújtjuk Önöknek szakértőink segítségével!

 

Még több:

Munkapszichológia vizsgálatok

A munkaerő-kiválasztással célunk nem más, minthogy az adott tevékenységek ellátására leginkább megfelelő jelöltekkel töltsük be megüresedett pozícióinkat. Ha kizárólag interjútechnikai módszereken alapul kiválasztási eljárásunk, nem keveset kockáztatunk, hiszen a jelenben kell meghoznunk egy olyan döntést, melynek következményeivel csak a jövőben szembesülhetünk! E kockázatot jelentősen mérsékelhetjük az alkalmasságvizsgálatokkal, melyek eredménye objektív választ ad jelöltünk beválásának valószínűségére.

 

Az alkalmasságvizsgálat várható eredményei:

Fizikai dolgozók vonatkozásában a belépést megelőző munkapszichológia vizsgálatok eredményeképpen számíthatunk arra, hogy a szervezetnél:

 • Javul a munkamorál, a munkafegyelem, szervezeti kultúra színvonala emelkedik, a munkahely szociális légköre, a munkatársi kapcsolatok minősége pozitív irányba mozdul el
 • Csökken a selejtgyártás veszélye
 • Csökken a fluktuáció mértéke
 • Nagyobb keretek között biztosítható a rotáció
 • Lerövidül a betanítási idő hossza

 

Vezetők esetében olyan fontos kérdésekre kaphatunk választ, mint például:

 • Képes lesz-e közösségek összefogására, irányítására a jelölt
 • Fellépésében, szociális „ügyességében” alkalmas-e a vezetésre
 • Hatékonyan kezeli-e a nehéz, kritikus, konfliktusos helyzeteket
 • Képes-e megfelelő empátiával, toleranciával, megértéssel hozzáállni beosztottjai problémáihoz
 • Képes lesz-e megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak (pl.: a szervezeti célkitűzések megvalósításában és közvetítésében, munkavégzésének hatékonyságában stb.)

Esetleg speciális kompetenciát szeretne mérni?

SEBAJ! A MÉRŐESZKÖZÖK SZERVEZETSPECIFIKUS VÁLTOZATÁT IS ELKÉSZÍTJÜK ÖNNEK!

+36 30 971 7220